Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu "shop.strelnicamatula.sk".

Predávajúcim je firma: Mgr. Juraj Varga - Poľovnícke potreby Matula, Bíňa 499, 943 58 Bíňa, IČO : 43 849 059, DIČ : 1078710754, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Štúrove, odborom živnostenského podnikania, číslo 404-14604.

Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese shop.strelnicamatula.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu "shop.strelnicamatula.sk".

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „cranium.sk” sú platné v znení uvedenom na adrese shop.strelnicamatula.sk v čase odoslania objednávky zákazníkom. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrad súhlasí a porozumel ich obsahu.


OBJEDNÁVACIE PODMIENKY

Objednávka odoslaná zákazníkom je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.

Predávajúci je oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (telefonicky, príp. e-mailom atd..). V prípade, že zákazník odmietne objednávku autorizovať,  je považovaná za neplatnú.


DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ak je tovar skladom dodacia lehota je do 24 - 48 hodín. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky podľa dostupnosti tovaru na sklade alebo v závislosti od konkrétneho produktu. Objednávky štandardne vybavujeme priebežne.

Všetky ceny sú konečné. Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorá bude uvedená pri registrácii zákazníka, resp. pri zadávaní objednávky. 


Možnosti prepravy tovaru a súvisice ceny platné v rámci Slovenska sú nasledovné:

  • prostredníctvom Kuriéra  - maximálna váha neprekročí 15 kg, poštovné ani balné neúčtujeme.
  • doprava Štúrovo zadarmo. Objednávky cez internetový obchod cranium.sk alebo po telefonickom dohovore a jej potvrdení je možné tovar doručiť tovar do 5 hodín. Ak je tovar skladom.

Poštovné do zahraničia je kalkulované osobitne.

Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade kuriéra. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

Zákazník si po telefonickom dohovore s predstaviteľom predávajúceho môže tovar prevziať i osobne na našej adrese. 


Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi :

  • na dobierku prostredníctvom kuriéra – za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky.
  • v hotovosti pri osobnom odbere v mieste prevádzky firmy alebo dohodnutom mieste. Poprípade doma u zákaznika.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa, kuriéra  dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite kuriéra. Zásielku prekontrolujte a spíšte hneď záznam o škode. Zasielateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil. Poškodenú zásielku nemusíte prevziať. Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho. Neskoršie reklámacie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V liste uveďte číslo objednávky, názov tovaru, množstvo, a popíšte rozsah jeho poškodenia.

V prípade reklamácie tovaru nás vopred kontaktujte na tel. čísle 0905 554 457 pre možný prípad vyriešenia vašej reklamácie telefonicky.  (Napr. ak je chyba sposobená nesprávným nastavením prijímača atd..)
V prípade, že je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
K reklamácii je potrebné priložiť reklamačný protokol, kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, popisom poruchy a kópiu dodacieho listu alebo faktúru.
Tovar následne zašlite na našu adresu: Strelnica Matula, Hlavná 34, 94301 Štúrovo

Tovar zakúpený na internetovom obchode skymax.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu: Strelnica Matula, Hlavná 34, 94301 Štúrovo s:

  • písomným odstúpením od Kúpnej zmluvy (uveďte tam aj číslo objednávky a číslo účtu kam si želáte vrátiť peniaze)
  • faktúru (alebo jej kópiu, prípadne iný doklad o kúpe)

Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky za tovar. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Tovar riadne zabaľte aby nedošlo k jeho poškodeniu. Posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Vrátenie tovaru na dobierku nepreberáme! Súčasťou zásielky musí byť kópia dodacieho listu zásielky. Peniaze za tovar vrátime na účet zákazníka do 15 dní od prijatia tovaru.


ZÁRUČNÁ DOBA

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.


ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám s čímkoľvek poradiť. Ak ste u nás prvýkrát, neobojte sa nás kontaktovať a opýtať sa na hocijakú maličkosť.
Budeme radi, keď Váš prvý nákup na internete bude práve na našom e-shope a urobíme maximum pre to, aby sme Vás presvedčili o bezpečnosti a pohodlnosti elektronického nakupovania.

Vaša spokojnosť - naša radosť.


Firma Mgr. Juraj Varga - Poľovnícke potreby Matula si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálne znenie je na shop.strelnicamatula.sk. V prípade že odberateľ nesúhlasí zo znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.